Section Menu

Contact Details

Corporate Engagement Faculty

Prof. Sudheer Reddy Ph: +91 820 270 1079

Mob: +91 8494936494

Prof. Prashant Yatgiri Ph: +91 820 270 1432

Mob: +91 9900131386

Prof. Selvaraj Vadivelu Ph: +91 820 270 1442

Mob: +91 9845969774

Corporate Engagement office email engage.tapmi@manipal.edu

 

Student Corporate Engagement Team

   Name   Phone Number
   Vithika Jindal   8586029231
   Ashmita Bhandari   9528323179
   Priyanka Kadalage   7802979022
   Akshara Reddy T   8977447255
   Raghav Sawhney   8860327609
   Vitasta Raina   8928812458
   Simranh Bhasin   8800760430
   Meenal Saini   7042123352
   Aditya Shetty   9969664250
   Rajat Nayak   9449832346
   Apoorve Kanwar   9459793545
   Anvitha P Kathiran   8129528801
   Mohit Daulatani   9610690072
   Krishnapriya Nair   8652838817
   Vidushi Chaplot   8107691158
   Avisek Sinha Roy   7995915602
   Gourav Banerjee   9609676675
   Himanshu Mourya   9893972907
   Devikarthika A V   9400567351
   Ayush Anand   9148722890
   Jigarsh Ahuja   9686571522
   Nikita   7875386829
   Avisek Sinha Roy   7995915602
   Pranav Kasliwal   9039368644
   Bridhi Saraf   7759897538
   Ragini Pillay   8879727065
   Vikash Malik   8398005678
   Rohan Koralhalli   9741309409
   Simran Thakral   9582130003
   Sooraj Ganesh   8921129225
   Dharmanshu Chaudhary   9810316047
   Achyut Anurag   8000525784
   Sourabh Kumar   8434855263
   Soumalya Dutta   8777769869
   Akansha Kumari   9470143425