Section Menu

Contact Details

Corporate Engagement Faculty

Prof. Gurudutt Nayak Ph: +91 820 270 1478

Mob: +91 8494936494

Prof. Prashant Yatgiri Ph: +91 820 270 1432

Mob: +91 9900131386

Corporate Engagement office email engage.tapmi@manipal.edu

Student Corporate Engagement Team

Name Phone Number
Pranav Shete 7208844737
Priyasree S 9037495289
Arpit Jain 9568434748
Chaitanya Hegde 8971448364
Hetul Parikh 8320196630
Mandavi Gupta 9098030759
Nachiket Tripathy 8249286830
Narottam Singh 7225849421
Piyush Sunil Joshi 8482809097
Raghav Chawla 9996666347
Rishikaa Agarwal 8017600600
Sabyasachi Roy 8910395575
Sailaza Satpathy 9147005874
Sambit Patro 9176109719
Simran Kaur 9646132234
Vaibhav Rana 7417628889
Abhishek Sahu 9819483767
Abhijeet Chakraborty 9634802036
Bipasha Sarkar 7709923432
Dikshant Khandelwal 8456002661
Gokul V U 8848414372
Kartik Anand 7892905925
Kavita Chauhan 9872011348
Lipika Binani 7003551194
Rahul Suresh Raghav AV 9605264400
Raj Roshni 7903878177
Ravi Nishanth 9547999694
Yash Kulkarni 7722004291