Batch Topper List

ALUMNI > Batch Topper List

ROLL OF HONOUR 
Batch Topper of the Batch
2012 - 2014 Ms. CH Jyothsna
2011 - 2013 Mr. Goutham K S
2010 - 2012 Ms. Paminderjit Sunner
 2009 - 2011  Ms. Kanika Gupta
2008 - 2010 Mr. Vivek Didwania
2007 - 2009 Mr. Pankaj Saria
2006 - 2008 Ms. Rajani Khethan
2005 - 2007 Dr. Prabhu Sandesh Ramesh
2004 - 2006 Mr. Bhaumik K Bhatia
2003 - 2005 Mr. Guruprasad Jambunathan
2002 - 2004 Mr. Vivek Balakrishna
2001 - 2003 Mr. K Prabhoo
2000 - 2002 Mr. Vishal Dhawan
1999 - 2001 Mr. M P Sunder
1998 - 2000 Mr. Dilip
1997 - 1999 Mr. Aishwarya Pasricha
1996 - 1998 Mr. Piush
1995 - 1997 Mr. T C V Narasimha Rao
1994 - 1996 Mrs. Veena Raman
1993 - 1995 Ms. Priya Parthasarathy
1992 - 1994 Mr. H Balachandran
1992 - 1993 Mr. Mohammed Sadique
1991 - 1993 Ms. Bindu Mandal
1990 - 1992 Ms. Neena Kudva
1989 - 1991 Mr. Prakash Menon
1988 - 1990 Mr. Vikram Mansingh
1987 - 1989 Ms. Renuka Prabhu
1986 - 1988 Ms. M Shaima Naik
1985 - 1987 Mr. S Ravi Kumar
1984 - 1986 Mr. Algiers Khalid
 
 
X Skip this page